Triết lý

Triết lý

"Chứng khoán Việt Nam là một thị trường chưa phát triển và đầy biến động. Nếu tài khoản thường xuyên ở trạng thái margin 3-7, bạn có nguy cơ cháy tài khoản 2 lần/năm; ở tỷ lệ 1-1, mỗi năm công ty chứng khoán sẽ call margin tài khoản của bạn 1 lần. Vậy làm sao để có thể kiếm tiền bền vững trên thị trường, khi tỷ lệ những nhà đầu tư thành công chỉ là 5%. Chỉ từ hiểu biết sâu sắc, nghiên cứu và chuẩn bị kỹ lưỡng mới giúp ta có quyết định đúng với tiêu chí căn bản của đầu tư "rủi ro thấp lợi nhuận cao". Những hành động mua bán vội vã khác dựa trên bảo kê, nghe đồn, tin nội gián, chart đẹp… đều chỉ mang tính cờ bạc may rủi. Hiểu biết của mỗi cá nhân là hữu hạn, vì thế số cơ hội thuộc về bạn cũng hữu hạn trong vòng tròn năng lực ấy." Vậy nếu bạn muốn việc đầu tư của mình "lợi nhuận cao rủi ro thấp" thì như thế nào? 1. Dành nhiều thời gian đọc báo cáo tài chính, tìm người giỏi trong đầu tư thực tế để học hỏi (Không phải là tìm các chuyên gia bằng cấp cao nhé). 2. Ủy thác đầu tư cho những nhà đầu tư chuyên nghiệp có phương pháp đầu tư hiệu quả và minh chứng bằng kết quả đầu tư trong quá khứ. Chi tiết